Door Tony Peters-Duits op 21 maart 2015

De Plons moet open blijven

PvdA Beuningen blijft bij haar standpunt

Op zaterdag 7 maart 215 hebben Tony Peters – Duits en Sijmen Versluijs namens de PvdA Beuningen de medewerkers van De Plons een taart aangeboden om hun hiermee een pluim te geven. Zij verkeren immers nog steeds in onzekerheid wat er met De Plons gaat gebeuren. De bedrijfsleidster van De Plons die de taart in ontvangst nam, stelde het gebaar bijzonder op prijs en was bijzonder content met de aandacht die “de partij die ons het hardste steunt” aan De Plons geeft.

Tony Peters-Duits

Tony Peters-Duits

Tony Peters-Duits woont sinds 2007 in de gemeente Beuningen. Zij is in het dagelijkse leven werkzaam bij de Belastingdienst en voor de PvdA Beuningen is zij lid van de commissie FAZ en Samenleving. Haar expertise ligt op het gebied van de WMO en financiën. Voorts is zij duovoorzitter van de auditcommissie. Zij is sociaal bewogen,

Meer over Tony Peters-Duits