Alle mensen

Sijmen Versluijs

Sijmen Versluijs

Voorzitter fractie en raadslid

Ruimte en AZ
Tony Peters-Duits

Tony Peters-Duits

Commissielid en voorzitter bestuur

Samenleving en FAZ
Aafke Dekker

Aafke Dekker

Plaatsvervangend commissielid en secretaris bestuur

Samenleving
Ton Jacobs

Ton Jacobs

Penningmeester bestuur

Ed Jissink

Ed Jissink

Bestuurslid

Hans Crezee

Hans Crezee

Plaatsvervangend commissielid - Webmaster

Ruimte