Door op 1 mei 2013

Hoe het Groene Hart in Winssen langzaam maar zeker de vernieling in ging

Het wordt tijd om eens in één verhaal uit te leggen wat er precies gebeurd is rond het Groene Hart van Winssen, het gebiedje rond de kerk dat ligt tussen de Notaris Roesstraat en Molenstraat, de Leegstraat en het Kerkpad. Een grote meerderheid van de bevolking wil het Groene Hart rond de R.K. Kerk behouden. En een grote meerderheid van de bevolking wil dat er in Winssen weer eens iets gebouwd wordt. Wat heeft de gemeente daar intussen aan gedaan?

In 2008 stelde het College van B&W een klankbordgroep samen die bestond uit inwoners van Winssen. De klankbordgroep kreeg de opdracht mee om een plan te maken voor de kern  Winssen, dus het gebied inclusief het Groene Hart. Zo’n plan noemen we een structuurvisie. Begin 2010 was de structuurvisie klaar. Er is een bewonersavond georganiseerd in De Arend, waar zeker 100 inwoners van Winssen aanwezig waren. De structuurvisie werd gepresenteerd en werd warm ontvangen. Ik was er bij, de enige negatieve opmerking kwam van het kerkbestuur. Verder was iedereen enthousiast.

Daarna is de structuurvisie aangeboden aan het College van B&W.

Gelazer

In juni 2010 stond de structuurvisie Winssen op de agenda van de raadsvergadering. En toen begon het gelazer. De fracties van BN&M en VVD (een meerderheid in de Raad sinds de verkiezingen van maart 2010)  waren het toch oneens met de klankbordgroep. Die had in de structuurvisie opgeschreven dat het karakter van het Groene Hart behouden moet blijven. Let wel: er staat in de structuurvisie nergens dat er in het Groene Hart helemaal niet gebouwd mag worden!

Maar de fracties van BN&M en VVD waren toch ontevreden over de beperkte bouwmogelijkheden. Waarom? Wij weten al jaren dat het kerkbestuur heel graag wil bouwen rond de kerk. Dat is ook heus wel mogelijk zonder het Groene Hart al te erg aan te tasten. Maar voor de genoemde fracties was dat kennelijk niet genoeg. Dus vroegen zij in een motie aan het College van B&W om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bouwen in het Groene Hart van Winssen. De wethouder maakte een voorstel, met een kostenplaatje van € 20.000, om dat onderzoek uit te laten voeren.

Er kwam een prachtig rapport waarin nog eens heel precies is opgeschreven hoe prachtig Winssen is en hoeveel prachtige woonhuizen er staan die eigenlijk op de monumentenlijst zouden moeten. En het hele stuk vanaf de entree aan de Van Heemstraweg (waar de bebouwde kom begint) tot op de Dijk en het Groene Hart rond de kerk: het moest allemaal beschermd dorpsgezicht worden. Wat het rapport zei over woningbouw in het Groene Hart? Niets meer of minder dan wat de klankbordgroep er over gezegd had! Daar konden de fracties van BN&M en VVD weer niet mee uit de voeten. Dus er werd opnieuw een motie gemaakt om meer bouwen rond de kerk mogelijk te maken. Nu langs de Leegstraat en de Notaris Roesstraat. Die motie haalde het, dankzij de steun van (deze keer) het CDA. Die fractie had niet helemaal door wat ze weggaf.

Dus de wethouder kon in gesprek met het Kerkbestuur over bouwen in het Groene Hart.

Makkelijk roepen

En nu komt daar een woningbouwplan langs het Kerkpad bij.
En hebben we straks misschien nog wel een Groen Hart(je), maar dat ligt dan bijna aan alle kanten achter de huizen.
Laat dit duidelijk zijn: PvdA Beuningen vindt dat er in alle dorpen buitenspeelmogelijkheden moeten zijn voor de kinderen, dus ook in Winssen. Gelukkig heeft de wethouder al toegezegd dat hij gaat zoeken naar een alternatief als het trapveldje is verkocht. Daar houden wij hem aan.
PvdA Beuningen vindt ook dat de kavel die het trapveldje genoemd wordt, heel geschikt is om te bouwen in het Groene Hart. Net als de grond waarop nu die oude boerderij staat, aan de Notaris Roesstraat. Daar mag van ons ook gebouwd worden. En of het dan 4 of 6 huizen worden, dat maakt ons niet zoveel uit.

En nu begint de fractie van BN&M ineens te roepen dat er een trapveldje moet blijven in Winssen. Maar dat er op die plek helaas ook een paar huizen gebouwd moeten worden. Dat is natuurlijk makkelijk roepen als je in de raadsvergadering al akkoord bent gegaan met woningbouw op de plek van het trapveldje.

Maar het ergste in dit hele verhaal is dat het nu mogelijk is te bouwen langs de Leegstraat. Want ik vind nog steeds dat het mooiste beeld in Winssen de R.K. Kerk is, oprijzend uit het groen, als je van de Dr. Nillesenstraat naar de Leegstraat rijdt. En dat beeld is er straks waarschijnlijk niet meer.

En dat is heel erg jammer.