Door op 9 maart 2015

Het gaat om veel meer dan eendenkroos

Bij de presentatie van het Collegeprogramma vorig jaar leek het erop dat burgerparticipatie een belangrijke plek in de gemeente Beuningen zou krijgen. Het was zelfs een van de punten waarover de gemeenteraad met wethouder Hans Driessen van gedachten heeft gewisseld. De bedoeling daarvan was dat de raadsleden de wethouder punten mee zou geven die in het beleid rond burgerparticipatie een plek konden krijgen.
Dat was juni 2014. In december 2014 heeft de wethouder een presentatie gegeven over zijn visie. Wat is burgerparticipatie? Is dat de burger verleiden om mee te doen met initiatieven die de gemeente wil ondernemen? Of is dat de burger de mogelijkheid bieden zelf met ideeën en voorstellen te komen? Waarbij de gemeente niet te veel doet, het denkwerk aan de burgers overlaat. En waarbij er dus wel eens iets kan gebeuren waar de gemeente niet aan gedacht had. En het er misschien helemaal niet mee eens is. Maar het toch laat gebeuren omdat de bewoners van een buurt of dorp het willen.
De maatschappij is enorm aan het veranderen. Mensen krijgen alleen hulp als ze het echt nodig hebben en er niemand is die kan inspringen. Daarmee vraag je dus een grotere zelfstandigheid van mensen. Dat leidt, dat kan niet anders, tot een ander soort burger, die meer verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zijn eigen situatie. Dat leidt dan weer tot een andere relatie tussen burger en overheid. Dan moet er een mogelijkheid zijn, dat mensen bij de gemeente komen met ideeën over hoe de weg in een wijk ingericht zou moeten zijn. Welk openbaar groen gewenst is en hoe het onderhouden wordt.
En natuurlijk is het leuk als mensen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun buurt en lavendel inplanten in boomspiegels. Of zoals in Weurt, waar een groepje mensen een Kerstboom geplaatst kreeg in Laan 1945.
Er zijn in heel Nederland voorbeelden van burgerparticipatie te vinden. In Amersfoort is een landschapspark aangelegd op een plek waar een ziekenhuis verdween. De gemeenteraad besloot dat de burgers die er in de buurt woonden, mochten beslissen wat er zou komen.
De gemeente was in het begin helemaal niet zo enthousiast over het plan dat op tafel werd gelegd. Maar de gemeenteraad had de bewoners in de buurt de bevoegdheid gegeven om erover te beslissen. En zo gebeurde het ook.
Het is dus niet zo dat wij in Beuningen het begrip Burgerparticipatie moeten uitvinden.
En we hadden in de gemeente Beuningen zo’n mooi initiatief! Het Generatiepark in Winssen. Dat inmiddels vakkundig de nek is omgedraaid. Hiermee heeft de gemeente een enorme kans uit zijn handen laten vallen om op het gebied van burgerparticipatie echt iets te bereiken. Het lijkt er op dat burgerparticipatie in Beuningen voorlopig nog zal bestaan uit het verwijderen van eendenkroos uit een watergang en het inplanten van lavendelplantjes in boomspiegels. Door burgers. En dat is natuurlijk heel jammer.

Nu bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat u, dit stukje gelezen hebbend, denkt: maar ik heb ook een heel goed idee, waar Beuningen beter van zou kunnen worden.
Weet u de weg niet? Twijfelt u aan de kans op succes?
Neem contact met ons op! MStraathof@xs4all.nl Dan kijken we samen of we u op weg kunnen helpen.