17 november 2013

Creatief boekhouden, doe maar niet

Bij de bespreking van de begroting 2014 heeft de gemeenteraad het College teruggefloten. Wethouder Plaizier wilde een bedrag dat bedoeld was voor het beheer en onderhoud van de toekomstige Winssense zandplas gebruiken om de begroting rond te krijgen. Daar dacht de raad anders over.

Op 12 november 2013 heeft de gemeenteraad van Beuningen de begroting van 2014 behandeld. Van enkele punten die zijn besproken is in de Gelderlander verslag gedaan. Wat PvdA Beuningen betreft zijn er best belangwekkende dingen gezegd, maar die hebben de krant niet gehaald. En in een bericht dat de krant wel haalde stonden twee fouten. Later is een van die fouten gerectificeerd. Maar de echte fout bleef gehandhaafd. Tijd om het een keer goed uit te leggen. Want wat is de situatie? In de begroting laat VVD wethouder Henk Plaizier een staaltje creatief boekhouden zien. Hij wil het tekort van Beuningen oplossen door vanaf 2014 jaarlijks een bedrag van € 179.000 in te boeken. Waar hij dat bedrag vandaan haalt? De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan H1 in Winssen goedgekeurd. Dat betekent niet dat volgende week daar de schop al in de grond kan, want er lopen nog procedures. Er zijn burgers die bezwaar maken tegen de grootschalige zandwinning. En zolang dat niet is afgehandeld, mag er niet begonnen worden. Als het bestemmingsplan definitief is, kunnen de ontzanders beginnen. En dan komt er met grote regelmaat geld bij de gemeente Beuningen binnen. In totaal maken de ontzanders een bedrag van 2,5 miljoen euro aan de gemeente over in een periode van 15 jaar. Het College wil dit geld dus gebruiken om nu al een deel van het tekort weg te werken. Maar dat geld is wel ergens voor bedoeld. Na afloop van de ontzanding wordt het gebied rond de plas ingericht. Zodat mensen er kunnen wandelen enzo. Het bedrag van 2,5 miljoen euro is bedoeld voor het beheer en onderhoud van dit gebied. Want dat moet de gemeente doen. Mag je een bedrag inboeken als opbrengst terwijl nog niet eens helemaal zeker is dat je het binnenkrijgt? PvdA Beuningen vindt van niet. De hele oppositie vond van niet. En gelukkig vond zelfs coalitiepartij BN&M het geen goed idee. En die fractie kwam met een alternatief: bezuinig € 179.000 op aanleg en onderhoud van straten en pleinen. Daar wilden de oppositiepartijen CDA, Groen Links en PvdA wel in mee gaan. Dus mocht de zandwinning doorgaan, dan is het fonds voor beheer en onderhoud op dit moment veiliggesteld.

Algemene beschouwingen 2014 tekst