Woningbouw stimuleren

Er is in de afgelopen jaren, mede door de economische crisis, niet veel gebouwd. De woningbouw moet wel weer op gang gebracht worden. Daar horen maatregelen bij die het interessant maken om in Beuningen te komen (of te blijven) wonen.

Wij kiezen op zoveel mogelijk plaatsen voor energiezuinige, levensloopbestendige woningen. We steunen initiatieven voor zelfbouw en we willen erfpacht, met name voor de woningcorporatie, maar ook voor starters en doorstromers, mogelijk maken.