Meeste verkeer via Schoenaker naar A73

PvdA Beuningen staat al jaren op het standpunt dat er één simpele, effectieve maatregel is om het verkeer in de richting van Weurt te ontmoedigen: auto’s uit de richting Ewijk en Winssen af laten buigen naar de Schoenaker.

De rotonde op de van Heemstraweg ter hoogte van de Schoenaker kan verdwijnen. De doorgaande weg buigt vanaf Ewijk rechtsaf de Schoenaker op. Mensen die in de richting van Beuningen willen, dienen linksaf te slaan. En komen vervolgens in het voetgangersgebied “van Heemstraplein”.

Update (uit het verkiezingsprogramma 2018 – 2022):
De Schoenaker is een 80 km weg, waarbij enkele rotondes en een verkeerslicht moeten fungeren als obstakel om snelheid te dempen. Dat betekent niet alleen veel accelererend verkeer (met bijbehorende extra luchtvervuiling) maar ook een verhoogd ongeval risico als gevolg van overstekende jeugdige fietsers richting de sportvelden. Naar de mening van de PvdA zal een snelheidslimiet van 50 of 60 km op de Schoenaker – vanaf de A73 tot aan de Van Heemstraweg – zowel het milieu als de verkeersveiligheid ten goede komen.

  • Verlagen van de snelheidslimiet op de Schoenaker tussen A73 en Van Heemstraweg.