De bibliotheek centraal

De huidige plek van de bibliotheek is op zich niet slecht. Maar de bibliotheek is op zoek naar een kleinere, goedkopere locatie. Wij vinden het in ieder geval van belang dat deze voorziening voor Beuningen gehandhaafd blijft. Bij voorkeur in of vlakbij het winkelcentrum.

Wij willen onderzoeken of er elders in of bij het winkelcentrum een plaats voor de bibliotheek te vinden is. Wellicht samen met Dorpshuis de Lèghe Polder. En met mogelijk een of meer gemeentelijke functies daar aan toegevoegd.