Zandafvoer hoofdpijndossier voor Beuningen

3 maart 2018

Miljoenenstrop dreigt door afvoer per as van Beunings zand!

De inwoners van Beuningen betalen opnieuw de rekening. Er dreigt een strop van ruim 4 miljoen euro, ofwel 800 euro per gezin.

Tijdens twee raadsvergaderingen de afgelopen week in Beuningen heeft Sijmen Versluijs, fractievoorzitter van de PvdA, er bij het college van B en W tevergeefs op aangedrongen dat zij een ronde tafelconferentie organiseren met alle belanghebbenden om uit de impasse te komen.

Het zand dat vrijkomt bij het graven van de Beuningse Plas zou eerst, mede op aandringen van Nijmegen via een transportband naar het Maas-Waalkanaal worden afgevoerd. Een bedrijf heeft daar bezwaar tegen en nu is het voorstel om minstens 15 jaar lang het zand met vrachtauto’s af te voeren over het industrieterrein van TPN West. Dit leidt tot een enorme toename van het vrachtverkeer met overlast in de vorm van geluid, fijnstof en files voor inwoners van Weurt en de bedrijven op het industrieterrein. En, het kost ook ruim 4 miljoen meer dan de flexibele, duurzame en milieuvriendelijke oplossing per band.

De PvdA is van mening dat Beuningen opnieuw met Nijmegen en alle belanghebbenden om tafel moet gaan om alsnog afvoer per transportband te regelen. Als dat niet lukt is het volgens de PvdA beter om een kleinere en minder diepe plas te graven van bijv. 30 ha in plaats van 60 ha, en 20 ha te bestemmen voor woningbouw. Door het aantrekken van de woningmarkt is dat een alternatief waarmee het financiële gat van ruim 25 miljoen misschien wel kan worden gedicht!