Vergaderagenda van de PvdA-fractie Beuningen voor het seizoen 2018/2019

1 september 2018

De vergaderingen beginnen steeds om 19.30 uur.
De commissievergaderingen en de raadsvergaderingen zijn in de raadszaal,
de fractievergaderingen in de fractiekamer (ingang rechtsachter het gemeentehuis).

Fractieoverleg voor de commissie vergaderingen (zgn. Cie-fractie) op:
22 aug, 19 sep, 17 okt, 14 nov, 12 dec, 23 jan, 20 feb, 20 mrt, 24 apr en 29 mei

Commissie Samenleving:
27 aug, 24 sep, 22 okt, 19 nov, 17 dec, 28 jan, 25 feb, 25 mrt, 6 mei en 3 jun

Commissie Ruimte:
28 aug, 25 sep, 23 okt, 20 nov, 18 dec, 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 7 mei en 11 jun

Commissie Financiën / AZ:
29 aug, 26 sep, 24 okt, 21 nov, 19 dec, 30 jan, 27 feb, 27 mrt, 8 mei en 12 jun

Fractieoverleg voor de raadsvergadering (zgn. Raadsfractie):
5 sep, 3 okt, 31 okt, 28 nov, 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 15 mei en 19 jun

Raadsvergadering:
11 sep, 9 okt, 6 nov, 11 dec, 15 jan, 12 feb, 12 mrt, 9 apr, 21 mei en 25 jun

U bent van harte welkom!