12 april 2013

Ria Straathof nieuwe aanvoerder van PvdA Beuningen

Ria Straathof is per 1 januari de nieuwe fractievoorzitter van de Beuningse PvdA. De huidige fractievoorzitter, Wil Repkes treedt terug en wordt weer gewoon raadslid.
Na 11 jaar draagt Wil Repkes het stokje over aan de in Winssen woonachtige Ria Straathof. Zij is op dit moment één van de drie PvdA-raadsleden. Repkes heeft verder aangekondigd bij de komende verkiezingen in 2014 niet meer beschikbaar te willen zijn als kandidaat gemeenteraadslid. Het komende jaar wordt benut om Straathof ervaring te laten opdoen als politiek leider van de Beuningse sociaaldemocraten. Zij wil zich ook verkiesbaar stellen voor de lijst in 2014.

Ria Straathof is inmiddels zeven jaar raadslid. Ze hield zich de afgelopen jaren vooral bezig met de portefeuilles ruimtelijke ordening, openbare ruimte en financiën. Beuningen bevindt zich op dit moment in bijzonder financieel zwaar weer. Wil Repkes: “De Beuningse politiek heeft de komende jaren behoefte heeft aan aanvoerders met een visie op gemeentefinanciën. Ria’s deskundigheid ligt vooral op dat financiële terrein. Ze is lid van de commissie financiën en van de gemeentelijke audit-commissie. In de gemeenteraad wordt haar inbreng op dit gebied raadsbreed gewaardeerd”, aldus Repkes.
Naast Ria Straathof en Wil Repkes bestaat de Beuningse PvdA fractie nog uit Ton Jacobs.