PvdA stemt tegen de begroting 2019

25 november 2018

De begroting is slecht voorbereid door het college en slecht leesbaar. Bij veel zaken ontbreekt een adequate toelichting. In veel gevallen ontbreken van duidelijke indicatoren en resultaten. De PvdA heeft aan de wethouders gevraagd of zij wel serieus naar het aangeleverde ambtelijke concept hebben gekeken. Het lijkt er op van niet want dan was het niet nodig geweest dat door de commissie Financiën 150 verschillende vragen moesten worden gesteld.
Er is een ‘Stofkamoperatie” uitgevoerd die een besparing van ruim € 340.000 oplevert. Uitleg over de haalbaarheid c.q. gevolgen wordt nauwelijks gegeven. De begroting wordt sluitend gemaakt met een incidentele baat van maar liefst € 611.000 wegens verkoop grond aan de CPO Patrijslaan.
Een aantal kosten waarvan we zeker weten dat die de komende tijd ontstaan worden domweg niet geraamd: Bijvoorbeeld de kosten van het onderhouden van de nieuwe wijken, zoals de Hutgraaf, Waterdorp en Keizershoeve neemt men pas mee in 2020. Dit geldt ook voor de aanpassing van de Houtduiflaan, de opknap van de Tinnegieter en Vording. De revitalisering van Centrum Oost, in de risicoparagraaf wordt een bedrag van € 5 miljoen genoemd. De eventuele nieuwbouw van De Dromedaris wordt naar 2023 geschoven.
Dit is slechts een beperkte opsomming van ontbrekende ramingen. Wij schrijven zwart in 2021 zegt wethouder Plaizier in de krant. Wij denken dat hij bedoelt een zwarte pen met een rode stift.
De ambities van het college worden ook niet financieel vertaald in de begroting! Bijvoorbeeld ‘Energiek Beuningen”. Een budget voor het energieneutraal maken van de eigen gebouwen is nergens te vinden.
PvdA Beuningen is ook tegen de verhoging van de OZB en andere lokale heffingen.
Aangezien nu reeds vast staat dat we op termijn op deze manier ‘rode cijfers’ gaan schrijven moeten we minder geld gaan uitgeven. Deze begroting houdt daar geen rekening mee en daarom hebben wij tegen de begroting gestemd.
PvdA Beuningen