13 februari 2014

PvdA Beuningen ging wijken in…

“Goede morgen. Mogen wij u een paar vragen stellen over de plus- en minpunten van deze wijk?” Ook willen wij u graag een roos aanbieden.”  In een tiental wijken verzamelden Beuningse PvdA-ers de afgelopen maanden informatie over de stand van Beuningen. En beloofden de mensen een verslag op deze website.
Een verslag van Ria Straathof.
PvdA Beuningen ging de wijken in en sprak met de bewoners over wat ze pluspunten van hun woonomgeving vinden, wat beter zou kunnen en wat ze hierin PvdA Beuningen mee wilden geven.
Tussen 1 juni 2013 en 8 februari 2014 hebben we dat 10 keer gedaan. We zijn in Oud Beuningen geweest, in de Heuve, in de wijk rondom het winkelcentrum, in de Duivenkamp, de Hoeve, het Aalsterveld, de Viermorgen, maar ook in Weurt en in Ewijk. We hebben rozen uitgedeeld en in ruil daarvoor veel informatie gekregen.

Buurtbarbecue en herensoos

Doordat we een aantal dorpen en wijken van Beuningen hebben bezocht, hebben we een algemeen beeld gekregen van het woonplezier van onze inwoners. Waar we heel blij mee zijn, is dat de meeste inwoners van Beuningen met veel plezier in hun dorp of wijk wonen. Heel vaak wordt genoemd dat de mensen zo’n goed contact hebben met de andere bewoners in hun straat en buurt. Er zijn buurten waar de mensen samen naar het WK kijken, in de zomer een buurtbarbeque organiseren of in de winter een herensoos hebben. Maar er kunnen natuurlijk altijd dingen beter. We hebben veel aanbevelingen gekregen. Een aantal van die aanbevelingen hebben we verwerkt in ons verkiezingsprogramma. Soms konden we een klacht doorgegeven aan een verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente. Zodat die concrete klacht kon worden opgelost.

De Plons moet blijven

We hebben met veel mensen gesproken over de financiële situatie van de gemeente. Jong en oud is bang dat de gemeente nog meer gaat bezuinigen. En dat dit ten koste gaat van voorzieningen zoals dorpshuis de Lèghe Polder en het zwembad. Vooral over het zwembad maken velen zich bezorgd:  “Jullie zorgen er toch wel voor dat de Plons blijft?” Het is opmerkelijk hoeveel mensen in Beuningen sportend actief zijn in het zwembad. Dat geldt voor veel kinderen, maar met name ook voor een groot aantal 55 plussers.
Wij hebben toegezegd dat het voortbestaan van de Plons onze belangrijkste verkiezingsbelofte is. En – zoals de Beuningenaar aan de verhuizing van Beuningse Boys heeft kunnen zien – de PvdA zal er alles aan doen om zo’n toezegging waar te maken.

Er zijn ook zorgen

We hoorden ook zorgen. De financiële toestand van de gemeente Beuningen houdt veel van onze bewoners bezig. Moeten we artikel 12 gemeente worden of niet? En wat betekent dat dan precies? We leggen dan uit dat artikel 12 ervoor gaat zorgen dat de gemeentelijke lasten nog verder omhoog gaan. En dat PvdA Beuningen van mening is dat wij het financiële probleem zelf kunnen en moeten oplossen. En dat kan best 10 jaar duren, maar het staat op de rit. We hebben fors bezuinigd en daarmee gaan we het redden.

Vooral in buurten waar meer ouderen wonen hoorden we ook zorgen over de zorg: kunnen we straks nog wel blijven wonen zoals nu en is er dan wel voldoende zorg? Ouderen die in nieuwe wijken wonen gaan langzaam maar zeker op zien tegen de afstand naar de winkels. Vaak hebben we gehoord dat ze wel kunnen rekenen op steun van kinderen maar dat ze die niet te zwaar willen belasten. Omdat die al druk genoeg zijn met baan en gezin. We blijven dan ook inzetten op een goede verhouding tussen wat mensen zelf kunnen, wat de omgeving kan en wat we als gemeente moeten regelen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook de supermarkten bewegen tot een boodschappenservice in onze gemeente.

Wat kan er beter

Op heel veel plaatsen hebben de mensen meer last dan plezier van het openbare groen. Met name bomen zorgen voor overlast. De gemeente heeft in de afgelopen jaren vaak goedkope, snel groeiende bomen aangeplant. Die worden heel hoog opgesnoeid, zodat auto’s, ook verhuiswagens, er onder door kunnen. Wij hebben een aantal keren gehoord (en ook gezien) dat het onderhoud aan openbaar groen zoals struiken tegenwoordig van een lagere kwaliteit is.

PvdA Beuningen wil de komende periode met bewoners bespreken wat ze willen in hun wijk.  Als het gaat om openbaar groen: Groenblijvende struiken? Of juist struiken die in het voorjaar bloeien en waar mensen eens een takje van kunnen knippen? Willen bewoners gras of juist meer parkeerplaatsen? En wat zijn de beste plekken om honden uitlaatplaatsen en -stroken te maken.

De gemeente geeft minder uit aan wegenonderhoud. Dat is hier en daar te zien. Het wordt door bewoners vaak genoemd als minpuntje. Tegelijkertijd is er veel begrip voor. Mensen snappen heus wel dat in deze tijd een gemeente moet kiezen. Kies je voor het in stand houden van voorzieningen dan gaat er minder geld naar het onderhoud van wegen. En andersom.

Er zijn niet overal voldoende honden uitlaatplaatsen. En de honden uitlaatstroken liggen vaak langs drukke, doorgaande wegen. Het is gewoon niet prettig om daar de hond uit te laten. En, het moet nog maar eens gezegd, het is niet het grootste probleem, maar niet iedereen ruimt de poep van zijn eigen hond op. En dat moet wel.

Onveiligheid

Een opvallend punt is verder dat er buurten zijn waar de mensen al een aantal keren zijn geconfronteerd met inbraken en pogingen tot inbraak. Niet altijd bij henzelf en ook niet altijd succesvol, maar het gevoel van onveiligheid groeit wanneer zoiets in een straat gebeurt. Gelukkig zien en horen we ook bij veel mensen dat er geïnvesteerd wordt in goed hang- en sluitwerk en zelfs in alarmsystemen. We zien dat met name mensen, die wonen in een omgeving waar inbrekers met een auto snel wegkunnen richting snelweg, op moeten passen.

30 kilometer handhaven

Een punt van zorg is verder voor veel mensen dat er in sommige straten echt veel te hard gereden wordt. Ook in 30 kilometer zones houdt lang niet iedereen zich aan de maximum snelheid. Op een aantal plaatsen hebben we gezien dat de wegen niet echt ingericht zijn voor de voorgeschreven snelheid, en dan is de verleiding om te hard te rijden groot.
Bij groot onderhoud aan de wegen in een wijk zal PvdA Beuningen de komende gemeenteraadsperiode in overleg met de bewoners over de verkeersveiligheid. Wegen worden zo aangelegd dat automobilisten zich gemakkelijker aan de maximumsnelheid kunnen houden.