22 januari 2014

Meten met twee maten

“Waarom laat het College een ontwikkelaar 11 extra kavels bebouwen en daar ruim één miljoen aan verdienen, zonder dat de gemeente daar iets voor terugkrijgt?” Deze vraag stelde Wil Repkes dinsdagavond in de gemeenteraad bij de bespreking van een uitbreiding van het plan Roozenburg in Weurt. Het PvdA-raadslid wees erop dat dit haaks staat op het huidige beleid. Beuningen wil zijn geldzorgen verlichten door eigen (gemeentelijke) grond met voorrang te verkopen voor bouwplannen. Daarom moeten er zo min mogelijk particuliere kavels ontwikkeld worden. De gemeenteraad heeft vastgesteld: circa 5 per jaar in de hele gemeente.
De nieuwe plannen van de Weurtse wijk Roozenburg (43 kavels) voorziet in 11 extra woningen. Repkes noemde dit meten met twee maten ‘niet integer’: “Wij vinden dat beleid betrouwbaar moet zijn. De beperkingen die voor onze inwoners gelden, en die de afgelopen jaren hebben gegolden, kunnen niet ineens worden veranderd voor één ondernemer. Deze 11 extra woningen hadden ook op gemeentelijke grond kunnen worden gebouwd. Bijvoorbeeld op de locatie Regenboogschool in Beuningen of de Fruithof in Winssen. Of ze hadden aan Standvast Wonen kunnen zijn aangeboden. Voor een aantrekkelijke prijs die het bouwen van betaalbare huurwoningen mogelijk maakt. Dan zouden de revenuen niet naar de ontwikkelaar van Roozenburg zijn gegaan, maar had het een aantal tonnen voor het gemeentelijk Grondbedrijf opgeleverd”.
Het College antwoordde dat ze blij was met de extra woningen in Weurt, vond die kennelijk het cadeau aan het bouwbedrijf waard, en was niet van mening dat sprake was van een onevenwichtig beleid. De gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel.