Door op 28 juni 2013

Hondenpoep niet meer op één

Overlast van bomen is de grootste ergernis in veel Beuningse buurten. Ook onduidelijkheid en irritaties over het uitlaten van honden scoort hoger dan de voormalige topper:  poep op de stoep. Zo ontdekte de Beuningse PvdA. De afgelopen zaterdagen trokken zij buurten en straten in en raakten in gesprek met inwoners. Ria Straathof doet verslag.

Dit keer bezochten we bewoners in Beuningen Oost en in de Heuve. Mensen konden aan ons meegeven welke onderwerpen volgens hen een plaats in ons verkiezingsprogramma moesten krijgen. Maar ook konden mensen aan ons meegeven welke ergernissen nu al aangepakt zouden moeten worden. We merken dat veel mensen zich zorgen maken over de financiën van de gemeente. En we kregen veel waardevolle opmerkingen en suggesties mee. Over leefbaarheid, verkeer, jeugd, de communicatie van de gemeente naar haar inwoners, over het winkelcentrum, het zwembad, het onderhoud van het openbaar groen en over het hondenbeleid.

Uitlaatstrook of uitlaatveld?
Wij willen in dit artikel ingaan op twee punten waar veel mensen opmerkingen over maakten. De grootste ergernis is niet meer hondenpoep. Jarenlang heeft hondenpoep boven aan de lijst gestaan, maar dat onderwerp heeft de eerste plaats moeten afstaan aan “Beheer en Onderhoud Openbaar Groen”. En meer in het bijzonder de honden uitlaatplaatsen en de bomen. Als we kijken naar de honden uitlaatplaatsen, is vooral het verschil niet helder  tussen een honden uitlaatstrook en een honden uitlaatveld. Die onduidelijkheid leidt tot misverstanden en woordenwisselingen. Het onderscheid is namelijk wel van belang: op de ene plek mag je je hond namelijk wel los laten lopen, maar op die andere plek niet. De gemeente zou hier duidelijkheid moeten scheppen. Met pictogrammen of met tekst. Daarnaast bleek dat ook het (beperkte)  onderhoud van honden uitlaatplaatsen nogal wat ergernis oproept.

Groenplezier
Het meest opvallend is het verhaal van de bomen. Wat zien we in veel straten? Daar zijn goedkope, snelgroeiende bomen geplant, zoals es en robinia. Bomen waar tijdens harde wind het hout heel gemakkelijk uitvalt. Zodat niemand zijn auto onder die bomen durft te parkeren. En omdat er in smalle straten ook een verhuiswagen moet kunnen rijden, worden die bomen heel hoog opgesnoeid. Je zou kunnen zeggen: als je op de eerste verdieping in een slaapkamer een gordijn dichtdoet en je kijkt naar buiten, dan sta je nog niet tegen een leuke kruin aan te kijken. Dus dan heb je een boom voor je huis staan. Je hebt aan allebei de kanten van het huis het blad van die boom in je dakgoot liggen. Je bent ook in je achtertuin nogal eens blad van die boom aan het ruimen. En je hebt geen parkeerplaats meer voor je huis want er kunnen takken uit de boom op je auto vallen en schade aanrichten. Het is de bedoeling dat mensen plezier hebben van het groen dat de gemeente aanplant, maar daar is hier natuurlijk nauwelijks meer sprake van.

Reactie van het College
Nu was er op 18 juni een vergadering van de Commissie Ruimte waar het Groenbeheerplaan 2013-2017 op de agenda stond. We hebben daar direct ingebracht wat wij van de burgers in Beuningen Oost en de Heuve gehoord hadden: kap de bomen en zet er lage struiken voor in de plaats. En laat de burgers die struiken zelf snoeien. Want dat hebben we ook gemerkt: heel veel mensen zijn best bereid om zelf een bijdrage te leveren. Wethouder Plaizier (VVD) was niet meteen overtuigd. Maar het is al vaker gebeurd dat het College een idee van de PvdA (ondanks het feit dat wij in de oppositie zitten) toch overnam. Dus wie weet… En in ons verkiezingsprogramma krijgt het hoe dan ook een plaats! Met veel dank aan alle burgers die ons dit punt zo goed hebben duidelijk weten te maken.