20 februari 2014

Het zwembad blijft open, zegt BN&M. Gelooft u het?

In het voorjaar van 2012 sluit wethouder van Welzijn, Geert Hendriks van Beuningen Nu & Morgen, zwembad de Plons. Hij doet dat omdat een inspectierapport zou hebben aangetoond, dat er veel grote gebreken aan het zwembad zijn en dat de volksgezondheid in gevaar is.
In diezelfde periode heeft deze wethouder een brief geschreven aan de beheerder van zwembad De Plons. In de brief zegt hij dat de gemeente per 1 mei 2015 gaat stoppen met de overeenkomst met de beheerder. En dat vanaf dat moment de gemeente Beuningen geen overdekt zwembad meer zal hebben. Door grote inspanningen van de oppositiepartijen in de Raad (CDA, GroenLinks en PvdA) gaat De Plons weer open. En wordt de aangekondigde brief niet verzonden. Er wordt wel bezuinigd door met ingang van schooljaar 2013-2014 de bijdrage aan het schoolzwemmen te verlagen. Beuningen Nu & Morgen, samen met de VVD, hebben er sinds voorjaar 2012 alles aan gedaan om het zwembad gesloten te krijgen. Zij hadden dat graag ruim voor de verkiezingen gerealiseerd. Dat is niet gelukt.

En nu komen de Gemeenteraadsverkiezingen er aan. En wat zien we? Beuningen Nu & Morgen is vóór het behoud van het zwembad.
Gelooft u het? Wij niet!

Er is inmiddels op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om zwembad De Plons open te houden. Er is onderzocht of er andere partijen op de markt actief zijn, die het goedkoper kunnen dan de huidige beheerder. Daar zijn de resultaten inmiddels van bekend. Maar die resultaten zijn nog geheim. We hebben wel van wethouder Hendriks begrepen dat als wij het zwembad open willen houden, de provincie dat misschien ziet als nieuw beleid. En dat het dan van de provincie niet mag…..
Vertrouwt u het nog? Wij niet!

Als u bij de Gemeenteraadsverkiezingen stemt op Beuningen Nu & Morgen, of op de VVD, dan kunt u er gerust van uitgaan, dat op 1 mei 2015 zwembad De Plons haar deuren sluit. En dat ze dan nooit meer open gaan.

Daarom: stem op 19 maart op een partij die het zwembad open houdt. Stem op CDA, D66, GroenLinks of PvdA.

Maar beter nog: stem op 19 maart op een partij die het zwembad open houdt én die het schoolzwemmen behoudt. Stem op CDA, GroenLinks of PvdA     Voor een zwemveilig Beuningen.