12 juli 2014

Een kunstgrasveld, wat moet je ermee?

Op de Hutgraaf ligt een kunstgrasveld van 50 bij 50 meter. Al 11 jaar. Voorziet het in een behoefte? Vast wel. Bij woningbouw op de Hutgraaf zou dat veld verplaatst moeten worden. Naar een andere plek in Beuningen waar jong en oud er naar hartelust gebruik van zou kunnen maken.
Het huidig College van Burgemeester en Wethouders denkt er anders over. Het veld moet maar naar een van de voetbalclubs. Het is aangeboden aan Roda28 in Winssen en ook aan WVW in Weurt. En wat denk je? Die clubs hebben ineens enorme behoefte aan een extra kunstgrasveld. Allebei.

In de gemeenteraad van 1 juli bespraken we het voorstel om het kunstgrasveld te verplaatsen. Naar Weurt of naar Winssen. Maar als Weurt het krijgt moet Winssen ook iets krijgen. Zegt dit College. Men spreekt van “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dus is het voorstel om de ene club het veld van de Hutgraaf te geven en de andere club een nieuw veld. Van 50 bij 50 meter dus. Waar alleen de F-jes een wedstrijd op kunnen spelen. Waar door volwassenen beperkt op getraind kan worden.
Kosten voor deze actie: € 237.000

Doe maar niet, zei de PvdA fractie. We gunnen de voetbalclubs in Winssen en Weurt van alles, maar dan moet er wel geld voor zijn. Verloot het kunstgrasveld van de Hutgraaf en geef de winnende club het geld mee dat de gemeente kwijt is als het veld naar de DAR afgevoerd moet worden.

Maar de meeste fracties in de gemeenteraad vonden het best een goed idee. Het leek er dus op dat het gewoon door zou gaan. Helaas, alles liep in het honderd toen de fractie van Beuningen Nu & Morgen met een amendement kwam. Zij willen het veld van de Hutgraaf alleen verhuizen naar een voetbalclub als dat doelmatig is. Als het verplaatsen van het kunstgrasveld van de Hutgraaf duurder is of zelfs evenveel kost als een nieuw veld, zouden zowel Roda28 als WVW een nieuw kunstgrasveld moeten krijgen. Waar dan het geld voor het afvoeren van het kunstgrasveld van de Hutgraaf vandaan moet komen, dat stond er niet bij. Terwijl die kosten natuurlijk bij de hele investering moeten worden opgeteld.

Dus: we hebben een veld in de aanbieding. Er wordt een plan gemaakt om dat veld te verplaatsen. Er komt een wijzigingsvoorstel op dat plan. En als we niet oppassen hebben straks twee voetbalclubs een nieuw kunstgrasveld van 50 bij 50 meter en ligt er nog steeds een overtollig veld op de Hutgraaf.

Gelukkig was het College van B&W zo verstandig om het hele voorstel in te trekken. En ook gelukkig was een meerderheid van de Raad tegen het amendement van Beuningen Nu & Morgen.

Er is ons voor de raadsvergadering van september een aangepast voorstel beloofd. Wij zijn benieuwd.

Wordt vervolgd.