7 februari 2014

BN&M en VVD nemen inwoners niet serieus

We moeten naar een ‘’participatie-maatschappij’’,  zegt Den Haag. We willen dat onze burgers verantwoordelijkheid nemen, zegt de Beuningse gemeenteraad. Dan komt er een groep Winssense inwoners naar voren met een mooi plan voor een generatiepark.  En dan blijkt het Beuningse college, ondersteunt door BN&M en VVD, volstrekt niet open te staan voor haar burgers.
Nadat er eerst diverse beren de weg op zijn gestuurd, is  uiteindelijk de samenwerking met de werkgroep radicaal afgebroken . Zo werd een uitstekend initiatief de nek omgedraaid. Misschien zorgen de verkiezingen ervoor dat het generatiepark alsnog een kans krijgt.

In april 2013 levert een groepje Winssenaren een plan in bij de gemeente. Een plan voorzien van een groot aantal handtekeningen om in Winssen een Generatiepark te realiseren. Een parkje op de hoek van de Leegstraat en het Kerkepad. Met wandelpaden en een jeu de boulesbaan voor de ouderen, speeltoestellen voor de kinderen en een trapveldje voor de jeugd. Opgefleurd met bloeiende planten en struiken. Een week later neemt de gemeenteraad, niet geïnformeerd over dit plan, een voorstel aan om op de bedoelde plek een paar huizen te bouwen.

Enthousiasme

Na de zomervakantie, we zijn dan al ruim 4 maanden verder, gaat het groepje initiatiefnemers, inmiddels de stichting in oprichting ‘’Generatiepark’’ , bij de politieke partijen in de gemeente langs. Vol enthousiasme vertellen ze over hun plan en de meeste partijen nemen dat enthousiasme over. Zo ook PvdA Beuningen. Onze fractie is al in september met Jeannine Liebrand, lid van de Provinciale Staten voor de PvdA, op bezoek geweest bij de stichting. Jeannine werd net zo enthousiast als wij. Maar in het gemeentehuis gebeurde al die tijd niets. In de raadsvergadering van september heeft de PvdA fractie een motie ingediend. De bedoeling van die motie was om het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) op te roepen om niet door te gaan met het plan voor woningbouw maar vooral om het initiatief voor een Generatiepark een kans te geven. De motie haalt het niet. De coalitie, de partijen BN&M en VVD, stemmen tegen. En ook het CDA gaat uiteindelijk niet mee. Het CDA neemt genoegen met de toezegging van wethouder Piet de Klein, dat hij er mee bezig is.

Op de agenda houden

Vanaf dat moment heeft PvdA Beuningen iedere gelegenheid aangegrepen om het Generatiepark op de politieke agenda te houden. We hebben gezegd dat niet de wethouder Openbare Ruimte, maar de wethouder van Welzijn de eerstverantwoordelijke zou moeten zijn. Dat het plan voor het Generatiepark een burgerinitiatief is. En dat het dus als burgerinitiatief behandeld moet worden. We hebben aan wethouder Geert Hendriks gevraagd of er niet eens beleid gemaakt zou moeten worden. Want we hebben nog niet eerder zo’n burgerinitiatief gehad in de gemeente Beuningen. Dan moet je dus eerst afspreken hoe je met dit soort aanvragen omgaat.  Het was allemaal niet nodig. “In het College spreken we hier met elkaar over, en meer is niet nodig”, zo zei wethouder Hendriks.
Een paar weken later vroeg wethouder de Klein in een verhitte discussie aan Ria Straathof van PvdA Beuningen of zij dan wist hoe het allemaal moest. Ja hoor, zij wist dat wel. Maar ja, zij was geen wethouder. Intussen waren vertegenwoordigers van de stichting Generatiepark in gesprek met ambtenaren van de gemeente. Vier gesprekken zijn er geweest tussen november en februari. Het Generatiepark is er geen millimeter door dichterbij gekomen.

Onervarenheid

En nu lezen wij bij Beuningen.nieuws.nl dat wethouder de Klein zegt: “Het Generatiepark Winssen is een van de eerste grote burgerinitiatieven waar wij  mee te maken hebben. Wij ervaren dat we nog zoeken naar  welke rol wij als gemeente op ons kunnen nemen in dit geval. Het lijkt er nu op dat wij een ander beeld hebben van wat de rol van de gemeente mag of moet zijn.” Bij Webfm lezen we dat de wethouder de hand in eigen boezem steekt omdat de gemeente “er misschien wel te traditioneel ingegaan is.”

Wat een ongelooflijke treurigheid. Wat een bestuurlijk onvermogen.

Wat de PvdA betreft: wordt hopelijk vervolgd na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.