Door op 23 oktober 2013

Aalsterveld en Beuningen Centrum

Om de veertien dagen bezoekt de Beuningse PvdA-fractie een buurt van een van de dorpen. Ter voorbereiding op het verkiezings-programma 2014-2018. Bij een dertigtal willekeurige adressen wordt aangebeld, de bewoner wordt een mooie roos aangeboden, en verzocht om mee te doen aan een enquête. Hierbij de resultaten van de afgelopen weken: Aalsterveld en Beuningen Centrum.
Ria Straathof doet verslag.

Na de zomervakantie hebben wij in september de draad weer opgepakt. Op zaterdag 14 september waren wij in Aalsterveld in Beuningen. Op 5 oktober bezochten we het gebied rond het winkelcentrum in Beuningen. Mensen konden aan ons meegeven welke onderwerpen volgens hen een plaats in ons verkiezingsprogramma moesten krijgen. Maar ook konden mensen aan ons kwijt welke ergernissen nu al aangepakt zouden moeten worden. We merkten weer dat veel mensen zich zorgen maken over de financiën van de gemeente. En we kregen opnieuw veel waardevolle opmerkingen en suggesties mee. Over leefbaarheid, jeugd, verkeer, de communicatie van de gemeente naar haar inwoners, over het winkelcentrum, het zwembad, het onderhoud van het openbaar groen en over het hondenbeleid.

Aalsterveld

Opvallend veel bewoners in Aalsterveld zijn tevreden over hun rustige woonomgeving. Wel zouden veel mensen graag meer openbaar groen zien in hun woonomgeving.
Als grootste minpunt kwam uit de bus dat zoveel auto’s in de wijk te hard rijden. Rondkijkend snapten we dat ook wel: Aalsterveld is helemaal niet ingericht als 30 kilometer zone. In de tijd dat de wijk gebouwd werd, bestonden “woonerven” kennelijk nog niet. Verder hebben wij alleen een 30 km bord gezien bij de ingang van het Aalsterveld aan de Leigraaf. Dat bord wordt nergens in de wijk herhaald. En daarnaast worden sommige straten (o.a. Maisveld) ook gebruikt door bewoners van de Balmerd om snel op de Leigraaf en de Schoenaker te komen. Dat is misschien wel begrijpelijk maar niet handig.

We hebben inmiddels in ons verkiezingsprogramma opgenomen, dat bij groot onderhoud aan het riool of aan de wegen, ook een herinrichting tot woonerf in beeld is. Daarin moet ook de parkeersituatie meegenomen worden. In sommige straten is het maar goed dat veel mensen van hun voortuintje een parkeerplaats gemaakt hebben. Daardoor is er nog een beetje plaats voor gasten.

 Beuningen Centrum

In de omgeving van het Julianaplein beleven de bewoners vooral de levendigheid en de gezelligheid die horen bij een winkelcentrum. Ook het winkelaanbod wordt heel positief gewaardeerd. Hier waren veel bewoners zo tevreden dat ze geen enkel minpunt over de buurt konden noemen.

Zorgpunten waren er wel: “houd het zwembad open”, zo werd er gevraagd. Vergeet de ouderen niet, maar zorg ook voor speelvoorzieningen voor kinderen. En zorg dat er voor opgroeiende jongeren in het dorp iets te beleven valt.

Een knelpunt is de nieuwe Alexiastraat op de kruispunten met het Beatrixplein. Terwijl de Alexiastraat een 30 km. weg is, heeft het de uitstraling van een voorrangsweg. En terwijl er te hard gereden wordt, wordt die voorrang ook vaak gepakt. Buurtbewoners zijn bezorgd.

Diverse mensen benoemden de parkeersituatie bij AH aan het Mauritsplein als problematisch. Daar staan vaak grote vrachtwagens te laden en te lossen. Voordat een vrachtwagen arriveert worden vaak de lege spullen al buiten gezet. Op de parkeerplaatsen, want op het trottoir is onvoldoende plaats. Op het moment dat dan een vrachtwagen arriveert, is de hele doorgang geblokkeerd. We hebben geen idee of dit probleem gemakkelijk te verhelpen is. We gaan het aankaarten en we doen ons best.

Met veel dank aan alle burgers die ons te woord hebben willen staan.

Namens de fractie van PvdA Beuningen, Ria Straathof